Contact

Geknipte Bonen 

De Clercqstraat 73 H, 
1053AE Amsterdam

Telefoon:
020-7527818
Voor vragen of bestellingen kan je ons ook mailen: bestellen.gb@gmail.com

Wist je dat wij ook cadeaubonnen verkopen? Leuk om eens een behandeling zoals de Diamond Filler cadeau te geven of een heerlijke wasmassage waarna het haar mooi in model wordt geföhnd. 

Bij ons ervaar je de klantvriendelijkheid, de goede service en de prettige sfeer direct bij binnenkomst. Bij Geknipte Bonen kun je terecht voor de complete verzorging van jouw haar. Onze professionele en ervaren kappers geven je graag advies over jouw haar en zijn je graag van dienst, zodat jij weer met een frisse look voor de dag komt. Onder het genot van een lekker kopje koffie kan je ontspannen terwijl een van onze kappers je haar verzorgt.

Alle producten zijn dierproefvrij getest en bevatten minder tot geen chemische toepassing. Artēgo is dus een bewuste en milieu bewuste keuze.

We zien je graag bij ons in de stoel.


Met vriendelijke groet,

Geknipte Bonen
De Clercqstraat 73H
1053 AE Amsterdam
020 7527818
bestellen.gb@gmail.com
www.gekniptebonen.nl
KvK: 34264527
Algemene voorwaarden Geknipte Bonen

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Geknipte Bonen en een cliënt waarop Geknipte Bonen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen kapsalon
1. De medewerkers van Geknipte Bonen zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van Geknipte Bonen zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De medewerkers van Geknipte Bonen zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Geknipte Bonen melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Geknipte Bonen het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Geknipte Bonen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De kapsalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.
5. Betaling
1. Geknipte Bonen vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 9% of 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, met pin of overschrijving te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.
6. Aansprakelijkheid
1. Geknipte Bonen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Geknipte Bonen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over verzorging en voorbehandeling van het haar.
2. Geknipte Bonen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
7. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen één week na ontdekking mondeling of schriftelijk gemeld worden aan een medewerker van Geknipte Bonen of via de mail.
2. Geknipte Bonen moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Geknipte Bonen met een naar redelijkheid zijnde oplossing komen, zodat cliënt alsnog tevreden kan zijn over het resultaat en of de ervaring.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Geknipte Bonen het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Geknipte Bonen geeft geen geld terug na een geleverde dienst, maar biedt ten allen tijde een oplossing voor herstel van de werkzaamheden of andere passende oplossing.
8. Garantie
1. Geknipte Bonen geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
9. Geheimhouding
1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
10. Betaling
1. De cliënt betaald het gehele bedrag van de behandeling aan de medewerker van Geknipte Bonen.
2. De medewerker van Geknipte Bonen zorgt voor een bon als cliënt daarom vraagt.
11. Beschadiging en/of diefstal
1. Geknipte Bonen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Geknipte Bonen meldt diefstal altijd bij de politie.
12. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaardbare normen en waarden.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Geknipte Bonen het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Geknipte Bonen wordt hygiënisch gewerkt.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij aan persoonlijke hygiëne doen en met naar redelijkheid schoon haar naar de salon komen.
5. Indien het haar niet handelbaar is voor de medewerker van Geknipte Bonen dient de cliënt dit eerst in orde te maken alvorens de behandeling kan starten.
13. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Geknipte Bonen en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Geknipte Bonen en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Contactgegevens

De Clercqstraat 73 H
1053AE Amsterdam

Telefoon: 020-7527818

Vind ons op social media

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram